Akta gminy Siedliszcze

Reference code
36/37/0
Border dates
1909-1954 [1955]
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

akta do 1944 r.: I. Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-44), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 45-91); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 91-128); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 129-160); po 1944 r. I Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 161-233), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 234-330, 462-495); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 321-361); IV. Dział Administracji Społecznej (sygn. 362-383); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 384-461)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Siedliszcze, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Siedliszcze. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Aleksandrowskie Towarzystwo kol.; Anusin wieś; Borowo wieś; Brzeziny kol.; Chojeniec wieś, folwark; Chojno folwark; Chojno Nowe wieś, kol.; Chojno Stare wieś; Dobromyśl wieś; Dorohucza wieś, folwark; Gliny kol.; Janowica wieś; Kamionka kol., folwark; Lipówki kol.; Majdan Zahorodyński wieś; Marynin kol.; Mogilnica wieś, kol., folwark; Oszczowskie Towarzystwo kol.; Romanówka kol.; Siedliszcze osada miejska, wieś, kol.; Stasin (Dolny) kol.; Wojciechów wieś; Wola Korybutowa wieś, kol.; Zabitek kol.

Border dates:

1909-1954 [1955]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1909-1910, 1917-1955.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

495

Total archival units developed :

495

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.8

Total current materials developed

3.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak