Akta gminy Chorobrów

Reference code
36/47/0
Border dates
1941-1952
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1951 (sygn. 1-72, 389); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1951 (sygn. 73-97, 99, 116-148b, 150-151, 156-163); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1924 (sygn. 164-246); Administracji Społecznej z lat 1944-1952 (sygn. 247-282); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1941-1951 (sygn. 283-349, 354-388)

The history of the creator:

W 1918 r. gmina Chorobrów znalazła się wśród gmin powiatu sokalskiego województwa lwowskiego. W 1939 r. włączona została do powiatu hrubieszowskiego. Po 1944 r. gmina pozostała w tym powiecie. W 1951 r. w wyniku „wymiany odcinków granicznych” nad Bugiem i w Bieszczadach, gmina została zlikwidowana, część obszaru włączono do ZSRR. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Zabuże (gmina Krystynopol). Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Bojanice, Chorobrów, Cieląż, Hatowice, Horodłowice, Konotopy, Mianowice, Moszków, Opulsko, Pieczygory, Sawczyn, Starogród, Szmitków, Tudorkowice, Ulwówek, Wojsławice.

Border dates:

1941-1952

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1941-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

384

Total archival units developed :

384

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak