Akta gminy Grabowiec

Reference code
36/50/0
Border dates
1864-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1907-1915, 1919-1922, 1925-1926, 1930-1934, 1937-1940 (sygn. 1-8, 266-269); Finansowo-Budżetowy z lat 1926-1943 (sygn. 9-30, 34-36, 41); Gospodarki Gminnej z lat 1915-1925, 1928-1930, 1933 (sygn. 60-61, 163); Administracji Społecznej z lat 1864, 1928-1931, 1941 (sygn. 62-63, 164-165, 271); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1908-1912, 1916-1921, 1925-1948 (sygn. 64-134, 136-143, 145-150); lata powojenne - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 166-174); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1950 (sygn. 174a-181, 186-215); Gospodarki Gminnej z lat 1944-1948, 1951 (sygn.245-249); Administracji Społecznej z lat 1944-1946, 1950-1951 (sygn. 250-252); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1950 (sygn. 253-265, 270)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Grabowiec, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Grabowiec. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Białowody wieś, folwark; Bronisławka wieś; Czechówka Dolna wieś; Czechówka Górna wieś; Danczypol wieś, folwark; Dworzysko wieś; Filipin folwark; Grabowczyk wieś, folwark; Grabowiec osada miejska; Grabowiec-Góra wieś; Henrykówka wieś; Hołuźno wieś, folwark; Łanowe Sołtysy wieś; Majdan Tuczempski wieś, kol.; Manin kol.; Ornatowice wieś, folwark; Osiczyna wieś; Siedlisko folwark; Skibice wieś, kol.; Skomorochy Małe wieś, kol.; Skomorochy Wielkie wieś, folwark; Szczelatyn wieś, Szerokie folwark; Szystowice wieś, folwark; Trościanka wieś; Tuczempy wieś, folwark; Tuszyn folwark; Wierzbica wieś, Wolica Uchańska wieś; Wólka Tuczempska wieś; Wysokie wieś; Żurawlów wieś.

Border dates:

1864-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1864-1864, 1907-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

309

Total archival units developed :

218

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

5.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 91
Book inventory approved Tak 218