Akta gminy Miączyn

Reference code
36/55/0
Border dates
1924-1954
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

część I, sprzed 1944 r.: budżet na rok 1939/40 z lat 1938-1939 (sygn. 1); księgi biercze podatku gruntowego z lat 1937-1941, 1943-1946 (sygn. 2-5); dochodzenie wstępne do spisu użytków rolnych - wykaz gospodarstw - Stanisławka, gmina Miączyn z 1943 r. (sygn. 6); rozkład podatku gruntowego, wojennego, sejmikowego, wyrównawczego oraz na stójkę z lat 1943-1944 (sygn. 7); o reformie rolnej z 1926 r. (sygn. 8); księga ludności stałej Zawalów wieś z lat 1933-1939 (sygn. 9); wykaz urodzonych z lat 1924, 1926, 1928-130 (sygn. 10); część II, po 1944 r.: działy - Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 11-41); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 42-113); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1954 (sygn. 114-125); Administracji Społecznej z lat 1945-1946, 1949-1948, 1951-1952 (sygn. 126-130); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1950, 1952-1954 (sygn. 131-146)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Miączyn, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy mieściła się w miejscowości Miączyn. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Czartoria (Konstantynówka) kol.; Franciszków folwark; Frankamionka kol.; Horyszów Ruski wieś, kol., folwark; Koniuchy wieś, kol., stacja kolejowa; Kopanina folwark; Miączyn wieś, kol., stacja kolejowa; Ministrówka kol.; Piotrówka folwark, Rogów wieś; Stanisławka wieś; Świdniki wieś, kol., folwark; Zawalów wieś, kol., folwark; Żuków wieś, kol.

Border dates:

1924-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1924-1924, 1926-1926, 1928-1930, 1932-1941, 1943-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

144

Total archival units developed :

144

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

2.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

1954

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

w 2011 r. opracowany został inwentarz archiwalny w systemie ZoSIA