Akta gminy Hańsk

Reference code
36/64/0
Border dates
1901-1954
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

0a-01 - księgi ludności stałej z 1901, 1914-1932; działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 1-33); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 34-65, 86-87, 94-117, 129-133); Gospodarki Gminnej z lat 1946-1947, 1949-1954 (sygn. 134-157); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 158-166); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1947-1954 (sygn. 167-179)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Hańsk, powiat włodawski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Hańsk. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Bartoszycha kol., folwark; Dubeczno kol., osada fabryczna; Głębokie osada; Hańsk wieś, folwark; Kołacze wieś, folwark; Konstantynówka wieś; Kozaki wieś; Kracie kol.; Kulczyn wieś, kol., folwark; Leć kol.; Leśna kol.; Lidyń kol.; Lubowież wieś, kol., folwark; Ostrowy kol.; Podstawie osada; Stary Majdan kol.; Starzyzna wieś; Szczęśniki wieś; Szelebudy wieś; Ujazdów kol.; Wojciechów wieś; Żdżarka wieś.

Border dates:

1901-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1901-1901, 1914-1932, 1944-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

151

Total archival units developed :

151

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak