Akta gminy Opole

Reference code
36/66/0
Border dates
1944-1954
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Dział I Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-36, 132-134); Dział II Finansowo-Budżetowy (sygn. 37-95); Dział III Gospodarki Gminnej (sygn. 96-114); Dział IV Administracji Społecznej (sygn. 115-118); Dział V Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 119-131)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Opole, powiat włodawski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Opole. Od 1933 r. gmina miała swoją siedzibę w miejscowości Podedwórze-Opole. W 1947 r. siedziba gminy została przeniesiona do miejscowości Podedwórze ze względu na jej lepsze położenie administracyjne. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Antopol kol., folwark; Bojary wieś; Grabówka wieś; Hołowno wieś; Kalinka wieś; Kaniuki kol.; Leoncin kol.; Mosty-Baranowo folwark; Niecielin kol.; Opole wieś; Piechy kol., folwark; Podedwórze-Opole kol.; Rusiły wieś; Szlubów kol.; Zalisocze wieś, kol.

Border dates:

1944-1954

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1944-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

134

Total archival units developed :

134

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak