Ernst Stosius - Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska

Reference code
13/143/0
Border dates
1901-1943
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

1. Dokumentacjha dotyczaca rejestracji firmy. 2. Oszacowanie wartości maszyn, urządzeń i budynków fabryki, inwentarze majątku. 3. Bilanse otwarcia i zamknięcia. 4. Dokumentacja dotycfzaca kontroli podatkowej. 5. Plany maszyn i obiektów fabrycznych.

The history of the creator:

Spólka handlowa pod nazwą "Ernst Stosius Fabryka Sukna w Kamienicy k/Bielska" powstała w roku 1875. Jej założycielem i pierwszym właścicielem był Ernst Stosius. Z dniem 1.01.1919 r. firma wraz z całym majątkiem została przejęta przez synów pierwszego właściciela Richarda i Artura, co spowodowało zmianę nazwy na: "Spólka Handlowa Ernst Stosius, Właściciel R. i A. Stosius - Fabryka sukna w Kamienicy". Następnie od dnia 1.01.1938 r przystąpili do spółki Fritz i Hans Stosius - wnukowie Ernsta Stosiusa, powodując kolejną modyfikację nazwy na: "Ernst Stosius, Własciciel R. i A. Stosius i Synowie", jednak w kontaktach zewnętrznych przez cały okres istnienia firmy używana była pierwsza nazwa firmy. Przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją wyrobów z owczej wełny. W czerwcu 1945 r. fabryka została znacjonalizowana i funkcjonowała nadal jako zakład podległy Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku. Z dniem 1 stycznia 1948 r. fabryka przestała istnieć jako odrębny zakład, gdyż na podstawie Zarządzenia Nr 134 Generalnego Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego w Łodzi z dnia 18.XII.1947 r. wszystkie fabryki przemysłu wełnianego podległe wcześniej Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku, postawionemu tymże zarządzeniem w stan likwidacji, zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo o nazwie: Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 14 w Bielsku. [na podstawie wstępu, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2007]

Border dates:

1901-1943

Classification:

instytucje gospodarcze

The name of the creator:

Dates:

1901-1943.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

23

Total archival units developed :

23

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.3

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 5.11.2007, 0010-5/07