Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej

Reference code
13/205/0
Border dates
1973-1975 [1976]
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

1. Biuro Ogólno-Organizacyjne: organizacja Biura PRN, akta normatywne, regulamin, działalność Przewodniczącego PRN w Bielsku- Białej. Protokoły sesji PRN, uchwały. Protokoły spotkań radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, wykazy radnych, plany pracy Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, protokoły z narad naczelników miast, zarządzenia naczelnika, statut organizacyjny Urzędu Powiatowego, nazewnictwo osiedli i ulic Komorowic i Szczyrku, załatwienie skarg i wniosków oraz protokoły z rewizji problemowo-gospodarczych gmin i jednostek podległych Urzędowi Powiatowemu, z lat 1973-1975, sygn. 1-60 2. Powiatowa Komisja Planowania: decyzje naczelnika Urzędu Powiatowego, opinie zespołu rzeczoznawców, z lat 1974-1975, sygn. 61-66 3. Wydział Finansowy: projekt planu gospodarczego, budżety zbiorcze powiatu, zmiany w budżetach, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego i budżetów zbiorczych, z lat 1973-1975, sygn. 67-77 4. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: plany zagospodarowania przestrzennego miasta, turystyczne, techniczno-ekonomiczne, programy usług turystycznych, ewidencja bazy turystycznej, ochrona zdrowia w sporcie i turystyce, z lat 1974-1975, sygn. 78-84 5. Wydział Spraw Wewnętrznych: protokoły kontroli USC, zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, z lat 1974-1975, sygn. 85-89 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: sprawozdanie z zakresu produkcji rolnej, z 1974 r., sygn. 90

The history of the creator:

Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej rozpoczął swą działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.11.1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.11.1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej. W Urzędzie Powiatowym w Bielsku-Białej działało 12 wydziałów, z których wyodrębniono 3 wydziały funkcjonalne : Biuro Ogólno-Organizacyjne, Powiatowa Komisja Planowania, Wydział Finansowy. Biuro Ogólno-Organizacyjne sprawowało z upoważnienia Naczelnika nadzór nad stanem organizacji i funkcjonowaniem wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu Powiatowego oraz w skład urzędów terenowych jednostek administracji państwowych niższych stopniem. Do zadań Powiatowej Komisji Planowania należało planowanie i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz międzywydziałowa koordynacja społeczno-gospodarczej działalności jednostek planu terenowego i centralnego. Do zadań Wydziału Finansowego należało przygotowanie projektów planów i budżetu oraz ich wykonanie, koordynacja rewizji gospodarczej w Urzędzie Powiatowym i urzędach niższych stopni oraz koordynacja działalności finansowej jednostek nie podporządkowanych radom narodowym. W Urzędzie działało Biuro Powiatowej Rady Narodowej podporządkowane Przewodniczącemu Powiatowej Rady Narodowej. Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej prowadził działalność do momentu likwidacji powiatów, tj. do 01.06.1975 r. zgodnie z ustawą z dnia 28.05.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1982]

Border dates:

1973-1975 [1976]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1973-1975, 1976-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

103

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.02

Total current materials developed

0.94

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Tak

KM 23.02.1983, 0014-2