Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej

Reference code
13/223/0
Border dates
1952-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzanie: zarządzenia i okólniki, zarządzenia organizacyjne, z lat 1952-1975, sygn. 1-5 2. Planowanie i sprawozdawczość: wytyczne, dotyczące planowania i sprawozdawczości, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z wykonania planów, z lat 1959-1975, sygn. 6-12 3. Narastający zasób archiwalny: wytyczne dla archiwów zakładowych w sprawach przygotowania akt do przekazania archiwom państwowym, normatywy kancelaryjne, z lat 1961-1975, sygn. 13-14 4. Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: przejmowanie akt z urzędów i instytucji oraz przekazywanie akt do innych archiwów. Korespondencja i informacje w sprawach popularyzacji archiwum, z lat 1956-1975, sygn. 15-16

The history of the creator:

Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach został powołany do działalności zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 21.07.1950 r. w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych. Na podstawie Dekretu Rady Ministrów z dnia 29.03.1951 r. o archiwach państwowych utworzono sieć archiwalną, którą stanowiły archiwa państwowe: centralne, wojewódzkie i powiatowe, wskutek czego Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej zmienił nazwę na Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej. Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 08.06.1951 r. Powiatowe Archiwum Państwowe przejęło archiwalia po byłym Archiwum Miejskim. Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej zostało zlikwidowane mocą ustawy z dnia 28.05.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1979]

Border dates:

1952-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.2

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 16 j.