Państwowy Teatr Polski w Bielsku-Białej

Reference code
13/231/0
Border dates
1949-1980 [1981]
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: protokół przekazania Teatru Ministerstwu Kultury i Sztuki, sprawy organizacyjne, schemat organizacyjny, sprawozdania statystyczne z działalności teatru, roczne sprawozdania z realizacji inwestycji, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu teatru, z lat 1949-1981,sygn. 1-14 2. Dział Finansowo- Księgowy: plan gospodarczy, plany finansowo-usługowe, plany i sprawozdania funduszu płac, bilanse roczne, sprawozdania finansowe, z lat 1950-1980[1981], sygn. 15-59 3. Dział Artystyczny: programy sztuk wystawianych za kadencji kolejnych dyrektorów teatru, afisze teatralne, z lat 1950-1980[1981], sygn. 60-71

The history of the creator:

Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania powołano do życia "Państwowy Teatr Polski w Bielsku". Zgodnie ze Statutem Państwowego Teatru Polskiego na czele teatru stał dyrektor będący zarazem kierownikiem artystycznym, który samodzielnie kierował działalnością teatru. Był on odpowiedzialny, m.in.: za oblicze ideowo-artystyczne pracy teatru, za właściwe sporządzanie i wykonywanie planów usługowych i finansowych oraz za należyty dobór i szkolenie kadr. Ściśle współpracował z Radą Artystyczną oraz z kierownikami innych działów teatru. A. Gassowski był dyrektorem do 1953 r. Kolejni to: A.Uramowicz, M. Górkiewicz, J.Para, A.Nowak. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Grażyna Sokół, Bielsko-Biała, 1989]

Border dates:

1949-1980 [1981]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1980, 1949-1980, 1981-1981, 1981-1981.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

71

Total archival units developed :

71

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak
Card inventory approved Tak

KM 27.03.1990, 0014-1