Niemiecki Front Pracy - Zarząd Powiatowy w Bielsku

Reference code
13/262/0
Border dates
1939-1944
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

I. Zarządy terenowe DAF, z lat 1939-1944, sygn. 1-9 II. Komórki zakładowe DAF, z lat 1939-1944, sygn. 10-19 III. Akta osobowe działaczy, z lat 1940-1944, sygn. 20-25

The history of the creator:

Niemiecki Front Pracy łącznie z narodowo-socjalistyczną organizacją "Kraft durch Freude" (Die Deutsche Arbeitsfront einschliesslich NS Gemeinschaft Kraft durch Freude) działał na podstawie rozporządzenia wodza o istocie i celu Niemieckiego Frontu Pracy (Verordnung des Führers über Wesen und Ziel der Deutscher Arbeitsfront) z 24.10.1934 r. Organizacja zrzeszała byłych członków robotniczych i urzędniczych związków zawodowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców, bez względu na różnice zawodowe, socjalne, gospodarcze i ideologiczne. Niemiecki Front Pracy był ugrupowaniem (Gliederung) NSDAP w rozumieniu ustawy z 01.12.1933 r. (Das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat). Kierownictwo organizacji sprawowało NSDAP. Na czele Niemieckiego Frontu Pracy stał Stabsleiter, mianowany przez kanclerza Rzeszy. Stabsleiter wyznaczał kierowników podległych jednostek spośród członków NSDAP, S.A. lub SS. Organem wykonawczym szefa sztabu (Stabsleitera) było Biuro Centralne (Zentral Büro), któremu podlegały zarządy okręgowe (Gauwaltungen), kierowane przez szefa prowincji (Gaustabsobmann); w obszar prowincji wchodziły zarządy powiatowe (Kreiswaltungen) z kierownikiem powiatowym na czele (Kreisobmann). Kreiswaltung obejmował wszystkie skupione na jego terenie obwody miejscowe (Ortswaltungen), na czele których stali szefowie komórek zakładowych (Betriebsobmanner). Zasięg terytorialny jednostek odpowiadał podziałowi terytorialnemu NSDAP. Zarząd powiatowy DAF dzielił się na trzy podstawowe działy (Hauptarbeitsgebiete I, II, III - działy główne dzieliły się na dalsze stanowiska pracy). Zadania Niemieckiego Frontu Pracy określały: Ustawa z 20.01.1934 r. (Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit) oraz postanowienie Wodza i Kanclerza Rzeszy z 24.10.1934 r.). Po wybuchu II wojny światowej Powiat Bielski został włączony do prowincji Śląsk [Schlesien]. W 1941 roku z terenów Rejencji Opolskiej, Katowickiej, kilku powiatów małopolskich włączonych w 1939 roku do Rzeszy oraz Śląska Cieszyńskiego utworzono Prowincję Górny Śląsk [Provinz Oberschlesien] i Gauleitung NSDAP Obersclesien. W 1939 roku dla rejonu Bielska utworzono Kreisleitung NSDAP Bielitz i równocześnie z nim Zarząd Powiatowy DAF. Zarząd Powiatowy DAF w Bielsku działał od roku 1939 aż do początku lutego roku 1945, czyli momentu zajęcia tego rejonu przez Armię Radziecką. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1968, autor inwentarza Mirosław Węcki, Katowice, 2005]

Border dates:

1939-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1939-1944, 1939-1944.

Former name:

Foreign language name:

Deutsche Arbeitsfront - Kreiswaltung Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

25

Total archival units developed :

25

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

KM 8.11.2005, 0010-6