Związek Sybiraków Oddział w Bielsku-Białej

Reference code
13/271/0
Border dates
2000-2006
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Dokumentacja pomnika Miejsca Pamięci Zesłańców Sybiru. 2. Rys historyczny związku z odniesieniem do Oddziału bielskiego.

The history of the creator:

Początki Związku Sybiraków sięgają 1921 roku, kiedy to powstaje Niezależny Akademicki Związek Sybiraków, zrzeszający młodzież urodzoną na Syberii, w Azji Środkowej oraz Mandżurii. W 1926 r. powstaje w Katowicach Zrzeszenie Sybiraków utworzone przez żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej. W czerwcu 1928 r. zwołano I Zjazd, na którym gościł Prezydent Ignacy Mościcki. Na tymże zjeździe wybrano władze związkowe. Prezesem Zarządu Związku Sybiraków został Henryk Suchanek - Suchacki, weteran walk o niepodległość Polski. Związek Sybiraków był w okresie międzywojennym m.in. Inicjatorem wydawnictw o tematyce niepodległościowej. Związek działał w 7 okręgach, z których aktywnością wyróżniały się okręg katowicki i białostocki. Ostatni IX Zjazd odbył się w październiku 1938 roku. W czasie II wojny światowej Sybiracy licznie zasilili szeregi żołnierzy września. Związek był obecny w całokształcie życia politycznego kraju w latach 1928-1939. Jedynym zachowanym dokumentem potwierdzającym działalność Związku Sybiraków na tutejszym terenie jest zaświadczenie wydane przez Związek Sybiraków Okręgu Krakowskiego, Oddziału w Białej Krakowskiej z 18 lipca 1939 r. Ten drobny ślad dot. byłych zesłańców i żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej, którzy działali na terenie ziemi bielsko-bialskiej do 1939 r. Sytuacja przed wydarzeniami "okrągłego stołu" doprowadziła do reaktywowania w Warszawie organizacji Związku Sybiraków. Fakt ten szybko pobudził do działania Sybiraków na Podbeskidziu. Już 8 maja 1989 r. odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie, a 16 listopada I Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej, na którym wybrano władze Oddziału. Swoim działaniem objął on teren byłego województwa bielskiego. Po zniesieniu województwa bielskiego usunięto z nazwy określenie wojewódzki, ale status i teren działania pozostały niezmienione. W tym kształcie Związek działa do chwili obecnej.

Border dates:

2000-2006

Classification:

The name of the creator:

Dates:

2000-2006.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 3 j.