Jan Tomasz Krieger Wyrób Przyrządów Tkackich w Białej

Reference code
13/280/0
Border dates
1920-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Deklaracje na nabycie świadectwa przemysłowego, korespondencja z Urzędem Skarbowym, korespondencja w sprawach handlowych z bankami i innymi firmami, dokumentacja finansowa firmy, listy płac i wykazy zatrudnionych oraz dokumentacja dotycząca remontu prywatnego mieszkania Kriegerów, z lat 1920-1944, sygn. 1-34

The history of the creator:

Firma Jan Tomasz Krieger Wyrób Przyrządów Tkackich w Białej powstała w 1895 r. została zarejestrowana w rejestrze Starostwa w Białej w dniu 29 marca 1895 r. pod nr karty rzemieślniczej 3818, z siedzibą w Białej przy ul. Wenzelisa 5 (obecnie Sempołowskiej). Po śmierci Jana Tomasza właścicielami firmy zostają jego synowie Jan i Hugon Krieger (od 10 grudnia1925 r.). Firma była niewielka (zatrudniała średnio do 10 osób) i produkowała grzebienie tkackie dla wszystkich typów tkalni, nicielnice druciane (lice stalowe) i lniane, listewki drewniane do nicielnic oraz inne przyrządy tkackie, zajmowała się również naprawą produkowanego asortymentu. W czasie II wojny światowej firma działała praktycznie bez zmian używając zamiennie dotychczasowej nazwy oraz skróconej wersji niemieckojęzycznej Johann & Hugo Krieger. Po II wojnie światowej nie udało się ustalić dalszych losów rodziny Kriegerów, a ich firma nie wznowiła działalności. Należące do nich nieruchomości jako mienie poniemieckie i opuszczone zostały w 1947 roku przejęte przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Białej Krakowskiej.

Border dates:

1920-1944

Classification:

The name of the creator:

Johann & Hugo Krieger

Dates:

1920-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

34

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 16.12.2011, 0010-8/11