Zakład Przemysłowo-Budowlany S.A. Karol Korn w Bielsku

Reference code
13/283/0
Border dates
1921-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut Spółki Akcyjnej Karol Korn, korespondencja, protokół zdawczo- odbiorczy wraz z wyceną majątku, z lat 1921-1951, sygn. 1-3

The history of the creator:

Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna ukonstytuowała się 5 lipca 1921 r. Powstała z chwilą usamodzielnienia się istniejącego w Bielsku od 1882 r. zakładu filialnego firmy: Karol Korn, Budowlane Towarzystwo Akcyjne z siedzibą w Wiedniu. W okresie okupacji hitlerowskiej firma funkcjonowała pod zmienioną z dniem 28 grudnia 1939 r., niemiecką nazwą: Industrie-Bau A. G. In Bielitz. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało upaństwowione na podstawie paragrafu 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność państwa. Zarządzeniem Ministra Odbudowy z dnia 22 marca 1949 r. L.III/1261/5/49 ogłoszono, że z dniem 7 lipca 1949 r. zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy na podstawie którego Zakład Przemysłowo – Budowlany S.A. Karol Korn w Bielsku został przejęty przez Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie Oddział 6 Przemysłowo-Budowlany . [na podstawie notatki informacyjnej, opracowała Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2009]

Border dates:

1921-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1921-1951, 1921-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak