Urząd Kultury Rolnej w Bielsku

Reference code
13/290/0
Border dates
1940-1942
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Urząd Kultury Rolnej w Bielsku: akta pomiarowe powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, z lat 1940-1942, sygn. 1

The history of the creator:

Urząd Kultury Rolnej w Bielsku podlegał bezpośrednio Urzędowi Kultur Rolnych w Katowicach. Biuro filialne w Bielsku przeprowadzało pomiary topograficzne gmin położonych w powiatach żywieckim, bielskim i cieszyńskim. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1940-1942

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1940-1942.

Former name:

Foreign language name:

Kulturamt Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.1

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 1 j.