Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego

Reference code
13/291/0
Border dates
1939-1940
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego: sprawozdanie z sytuacji politycznej i gospodarczej bielskiego okręgu policyjnego, z lat 1939-1940, sygn. 1

The history of the creator:

Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego została powołana do działalności we wrześniu 1939 r. i stanowiła pierwszą władzę policyjną okupanta na zajętym terenie. Jej zadaniem było dozorowanie życia politycznego na podległym terenie. Komenda sporządzała tygodniowe raporty sytuacyjne dla swojej jednostki nadrzędnej Höhere SS und Polizeiführer Befehlshaber der Ordnungspolizei in Kattowitz. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1939-1940

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1939-1940.

Former name:

Foreign language name:

Schutzpolizei des Einzeldienstes Kommando des Schutzbezirks

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 1 j.