Inspektorat Pracy Obwodu 35 w Białej Krakowskiej

Reference code
13/305/0
Border dates
1945-1951
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej: protokoły i zarządzenia pokontrolne zakładów i wytwórni drobnego przemysłu terenowego, z lat 1945-1951, sygn. 1-11

The history of the creator:

Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej prowadził działalność na mocy art.. 23 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 14.07.1927 r. o inspekcji pracy oraz rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 16.03.1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz rozporządzenia z dnia 16.11.1946 r. Obwodowi inspektorzy pracy przeprowadzali kontrolę warunków pracy w zakładach, wytwórniach i warsztatach państwowych i prywatnych, produkujących towary wszelkiego asortymentu. Kontrola uwzględniała warunki pracy osób zatrudnionych z zakładzie, ilość robotników, sprawdzała cechy budowlane pomieszczeń, urządzenia techniczne, zabezpieczenia ochronne, warunki higieniczne i sanitarne. W wyniku przeprowadzonej kontroli, Inspektorzy wydawali odpowiednie zarządzenia względnie nakazy. Winni niewykonania nakazu Inspektora Pracy, ulegali karom pieniężnym. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

33

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.1

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie 2
Electronic archive inventory draft Nie 31