Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku

Reference code
13/306/0
Border dates
1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku: miesięczne sprawozdania z pracy, wykonanie planu pracy, sprawozdanie z opiekuństwa terenowego, zestawienie wizytowanych przedsiębiorstw, z 1951 r., sygn. 1-4

The history of the creator:

Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku powstało na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13.03.1948 r. Delegatura w Bielsku podlegała Ekspozyturze w Katowicach, natomiast Centrala Biura mieściła się w Warszawie. Wśród podstawowych zadań Biura był: nadzór, koordynacja i instruktaż w zakresie prac związanych ze sporządzeniem zamknięć rachunkowych w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych. Zadania te realizowane były poprzez opiekę branżową i terenową, która przejawiała się, m.in.: ścisłą współpracą Biura z jednostkami naczelnymi, współudziałem w opracowywaniu merytorycznych i organizacyjnych pomocy w zakresie księgowości oraz kontrola ich realizacji. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Border dates:

1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1951-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 4 j.