Bank Mieszczańsko - Ludowy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Reference code
13/355/0
Border dates
1926-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Bank Mieszczańsko-Ludowy w Kalwarii Zebrzydowskiej z lat 1926-1949 /sygn.1-67/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1933-1943 /sygn.1-8/ okólniki, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, protokoły z rewizji i rejestr członków 2. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1926-1949 /sygn.9-67/ wykaz imienny układów konwersyjnych, księgi wkładów i udziałów, zleceń obcych, pożyczek wekslowych i weksli, księgi dłużników i zgłoszeń o pożyczki, księga debetowa, bilanse, księgi rachunków przejściowych i kosztów administracji, dzienniki główna i księgi kasowe.

The history of the creator:

Banki Ludowe powstały na terenie powiatu bialskiego i wadowickiego przed I wojną światową. Wszystkie instytucje kredytowe zostały po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. zreorganizowane - w oparciu o ustawę o spółdzielczości z dnia 29 października 1920 r. Terenem działalności Banku Mieszczańsko-Ludowego w Kalwarii Zebrzydowskiej było miasto Kalwaria Zebrzydowska oraz 38 okolicznych wsi należących do okręgu Sądu Grodzkiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sprawami Banku kierowała: Dyrekcja, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Działalność banków ludowych nie została przerwana w czasie II wojny światowej. Ich tok pracy nie został zakłócony. Podlegały Związkowi Rewizyjnemu w Generalnym Gubernatorstwie. Po wyzwoleniu w 1945 r. prace swe kontynuowały dalej. Działalność ich przerwała dopiero ustawa z dnia 25 października 1948 r. w wyniku której Banki Ludowe zostały przekształcone w Kasy Spółdzielcze zwane Bankami Spółdzielczymi włączając do zakresu ich działania okręgi zlikwidowanych Kas Stefczyka powiatu bialskiego i wadowickiego. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1926-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1926-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

67

Total archival units developed :

67

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 67 j.i.

K.M.16.12.1970 r. inwentarz książkowy wspólny dla zespołów akt Nr k.z 13/355, 13/356 i 13/357