Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórniku

Reference code
13/369/0
Border dates
1954-1959
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Gromadzka Rada Narodowa z lat 1954-1959 /sygn.1-3/ 1. Protokoły sesji GRN, akta personalne członków GRN i Komisji GRN z lat 1954-1959 /sygn.1-3/ 2. Komisje GRN z lat 1955-1959 /sygn.4-11/ Komisja Finansowo-Budżetowa /protokoły zebrań/, Komisja Spraw Socjalnych / protokoły posiedzeń/, Komisja Mienia Gromadzkiego /protokoły posiedzeń/, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności /protokoły posiedzeń/ II. Prezydium GRN z lat 1955-1959 /sygn.12-22/ 1. Protokoły posiedzeń prezydium z lat 1955-1959 /sygn.12-13/ 2. Budżety gromady z lat 1955-1957 /sygn.14 - 17/ 3. Sprawy gruntów z lat 1955-1957 /sygn.18/ sprawy rozbicia gruntowego w gromadzie Zagórnik 4. Komisja karno - administracyjna z lat 1955-1959 /sygn.19-20/ rozprawy karno-administracyjne, rejestry 5. Korespondencja ogólna z lat 1955-1958 /sygn.21-22/ głównie sprawy zaświadczeń, klęski żywiołowe, sprawy poboru, szczepień ochronnych. III. Przesunięcie 2011 z roku 1959 /sygn.23-31/ pisma wpływające do PGRN z zewnątrz dot.całokształtu działalności Prezydium.

The history of the creator:

Prezydium GRN w Zagórniku powstało w oparciu o ustawę z dnia 25.09.1954 r. o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych, która to ustawa przewidywała m. in. zniesienie istniejących w latach 1944 – 1954 gmin jako jednostek podziału terytorialnego państwa na terenach wiejskich, tworząc w ich miejsce nowe jednostki terytorialne w postaci gromad, regulując jednocześnie sposób ich powoływania. Dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu wadowickiego WRN w Krakowie powołała do życia gromadę Zagórnik. W skład nowoutworzonej gromady wchodzić miał obszar dotychczasowej gromady Zagórnik, będącej przed rokiem 1954 częścią istniejącej wtedy gminy Andrychów. Również na podstawie przepisów w/w ustawy w gromadzie miał funkcjonować organ władzy państwowej, czyli Gromadzka Rada Narodowa w Zagórniku wraz z Prezydium jako jej organem wykonawczym i zarządzającym. Wojewódzka Rada Narodowa w Krakowie uchwałą Nr 24/IV/59 w sprawie zniesienia, połączenia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim zlikwidowała gromadę Zagórnik, która – wraz ze zniesionymi wtedy gromadami Rzyki i Sułkowice weszłą w skład gromady Andrychów, z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrychowie. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Anny Kały]

Border dates:

1954-1959

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1954-1959.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

31

Total archival units developed :

31

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.33

Total current materials developed

0.33

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 31 j.i.

K.M.16.12.2003 r., w 2011 r. właczono do zespołu jako opracowane 9 j.i. - 0,13 mb (sygn. 23-31)