Więzienie w Wadowicach

Reference code
13/473/0
Border dates
1945-1969
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1945-1969

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1969, 1945-1969.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

49

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 49 j.i.
Working list Tak 49 j.i.

W 2012 r, w opraciu o spisy z nab. 153/66 i 298/76, sporządzono spis roboczy w bazie danych IZA, zwiększyła się faktyczna ilość jednostek oraz mb. (49 j.a.-0,75 mb.)