Akta miasta Wilamowic

Reference code
13/476/0
Border dates
1866-1939
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

I. Rada i Urząd Miejski miasta Wilamowic z lat 1866,1870-1913, 1916, 1926-1927 /sygn.1-29/ księga protokołów Rady Gminnej, dzienniki kasowe, dzienniki podawcze II. Zarząd Miejski w Wilamowicach z lat 1932-1939 /sygn.30-31/ księga protokołów Zarządu Miejskiego, księga inwentarzowa

The history of the creator:

Pierwsze wzmianki o Wilamowicach pochodzą z połowy XIII wieku. Osada ta została założona przez kolonistów niemieckich i wzięła nazwę od Imienia Wilhelma, który miał być jej osadźcą. W okresie reformacji był tu silny ośrodek kalwinizmu, zlikwidowany po roku 1626 przez nowego właściciela Krzysztofa Korycińskiego. Od roku 1758 przeszły Wilamowice na własność dziedziczną Franciszka Stanisława Schwarzenberga Czernego, starosty oświęcimskiego. W roku 1778 nabył Wilamowice na licytacji od gen. Kazimierza Szembeka Karol Bonawentura Psarski, szambelan króla Stanisława Augusta. W dniu 3 kwietnia 1808 r. kontraktem zawartym w Krakowie Wilamowice wykupiły się z poddaństwa. 8 stycznia 1818 r. zostały Wilamowice podniesione do rzędu miasteczek, a dekretem sądu szlacheckiego we Lwowie nowe miasteczko zostało zarejestrowane, a w dniu 8 czerwca tegoż roku zaintabulowane w księgach dóbr ziemskich we Lwowie. Nową organizację ustroju miast wprowadziła ustawa gminna z 16 sierpnia 1866 r. Na czele miasta stała rada gminna z burmistrzem. Nowa ustawa gminna z 3 lipca 1896 r. dokonała ściślejszego rozgraniczenia zakresu działania i kompetencji zwierzchności i rady. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustrój miasteczka nie uległ zmianie. Zmieniła go dopiero ustawa z dnia 23 marca 1933 r. Organem stanowiącym i kontrolującym była rada miejska, a organem zarządzającym i wykonawczym zarząd miejski. Na czele zarządu stał burmistrz. Stan taki przetrwał do 1939 r. Podczas okupacji hitlerowskiej Wilamowice były wcielone do Rzeszy Niemieckiej . Na czele urzędu gminnego stał "Burgermeister". Stan ten przetrwał do dnia 28 stycznia 1945 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1866-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1866-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 32 j.i.

K.M. 06.10.1972 r. inwentarz książkowy ze wstępem wspólny dla grupy zespołów: "Akta miasta Wilamowic" oraz "Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wilamowicach"