Sąd Powiatowy w Kalwarii

Reference code
13/694/0
Border dates
[1889, 1891, 1902-1918] 1919-1928 [1929-1945,1949]
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

1. Akta pertraktacji spadkowych (A) z lat [1904 ...- 1918] 1919-1928 [1929...-1944] /sygn. 1-1327/ Rejestr pertraktacji spadkowych, akta pertraktacji w sprawach spadkowych. 2. Akta spraw opieki i kurateli (P) z lat [1889...-1918] 1919-1928 [1929... – 1949] /sygn.1328-2768/ Rejestr kurateli i opieki, akta spraw opiekuńczych po zmarłych, akt spraw opiekuńczych małoletnich dzieci. 3. Akta cywilne sporne (C, C II) z lat 1920-1928 [1929-1935] /sygn. 2769-2792/ Akta spraw dotyczących m.in. naruszenia posiadania, spłat należności, o ojcostwo i alimenty, uznania praw. 4. Akta spraw cywilnych niespornych nienależących do innych rejestrów (Nc) z lat 1919-1928 /sygn. 2793-2805/ Akta spraw dotyczących m.in. podziałów nieruchomości, spłat, uznania prawa własności. 5. Akta spraw egzekucyjnych (E) z lat 1928 [1929] /sygn. 2806/ Akta sprawy egzekucyjnej dotyczącej nieruchomości. 6. Akta spraw karnych (U) z lat 1921-1923 /sygn. 2807-2835/ Akta drobnych spraw karnych. 7. Przesunięcie z 2013 r. z lat 1920, 1926-1928 [1929-1930, 1933-1935, 1938] /sygn. 2836-2843/ Akta spraw opiekuńczych oraz egzekucyjnych. 8. Przesunięcie z 2016 r. z lat 1923-1925, 1927 /sygn. 2844-3025/ Akta spraw spadkowych

The history of the creator:

Sąd Powiatowy w Kalwarii działał nieprzerwanie w latach 1919-1928, kontynuując działalność c.k. Sądu Powiatowego w Kalwarii sprzed 1919 r. co do kompetencji rzeczowej i terytorialnej. Zawartość akt zespołu Sąd Powiatowy w Kalwarii, czy też nadzorującego jego prace Sądu Okręgowego w Wadowicach, nie pozwala na ustalenie szczegółowych zmian, jakie w okresie 1919–1928 sąd ten przechodził. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustrój sądownictwa szczebla powiatowego na terenie b. zaboru austriackiego tak pod względem procedury, jak terytorialnego podziału kompetencji nie uległ zasadniczym zamianom w stosunku do poprzedniego okresu. W dalszym ciągu sądy działały jako sądy powiatowe z zastosowaniem austriackich przepisów dotyczących organizacji sądownictwa z lat 1854, 1867, 1895 i 1897, tak z zakresu organizacji terytorialnej jak samego urzędowania sądu. W niewielkim stopniu zmienił je dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie zmian o urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austriackim. Działalność sądów powiatowych zamyka Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. RP z 1932 r. Nr 102, poz. 863 z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 1929 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy sądami powszechnymi pierwszej instancji stawały się sądy grodzkie.

Border dates:

[1889, 1891, 1902-1918] 1919-1928 [1929-1945,1949]

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1889-1889, 1891-1891, 1902-1918, 1919-1928, 1929-1945, 1949-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, czeski

Availability:

Available in full

Total archival units:

3025

Total archival units developed :

3025

Total archival units without records:

0

Total current materials

9.84

Total current materials developed

9.84

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 3025 j.i.

K.M. 05.10.2012 r., w 2013 opracowano przesunięcie w ilości - 8 j.i. - 0,02 mb. (sygn.2836-2843), w 2016 opracowano przesunięcie w ilości 182 j.i.