Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach

Reference code
12/27/0
Number of series
628
Number of scans
274540

Content:

About the Creator:

Border dates:

[1892] 1922-1939 [2011]

Classification:

administracja ogólna

Creator's name:

Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku

Dates:

1892-1922, 1922-1939, 1939-2011.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival files:

52171

Total archival files processed:

0

Total archival files without records:

2

Total linear metres

345.92

Total linear metres processed

0.0

Total linear metres without records

0.01

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Quantity Inventory uwagi
Delivery and acceptance list Tak 21453 j. (508 j., 10833 j., 7475 j., nr 5 - 297 j. sygn. 967, 2317 j. 20 j.)
No aids Nie 2 j.
Draft list Tak spis dla 29614 j., nr 6 - 2 j. (Wydział Komunikacyjno-Budowlany), nr 7 - 1 j.
Card inventory draft Tak 1057 j. (Wydział Skarbowy i mapy i plany), nr 8 dla 39 j.

10 spisów roboczych dla Wydz. I - XIII oraz 7547 j. akt osobowych, opcyjnych, inwentarz kartkowy dla Wydz. XIV, inwentarz kartkowy dla map i planów