Sąd Okręgowy w Katowicach

Reference code
12/218/0
Border dates
[1944] 1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Prezydialny: normatywy, zmiany terytorialne, współpraca z Prokuraturą Generalną i prokuraturą sądów okręgowych, Kolegium Administracyjne, ustrój sądownictwa, sprawy organizacyjne i obsady sądów, wizytacje i nadzór sądowy i nad sądami, współpraca z prasą, orzecznictwo i sprawy majątkowe, sprawy systemu penitencjarno-wychowawczego, przepisy archiwalne, sprawy postępowania cywilnego i karnego z lat 1945-1951, sygn. 1-238

The history of the creator:

Sąd Okręgowy w Katowicach utworzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 16 czerwca 1922 roku, wznowił swą działalność bezpośrednio po wyzwoleniu w 1945 roku. Do obwodu tego sądu należały sądy grodzkie w Katowicach, Królewskiej Hucie, Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Rudzie, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu i Żorach. Sąd Okręgowy w Katowicach podlegał Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 grudnia 1928 roku zostały ustalone następujące wydziały zamiejscowe Sądu Okręgowego: w Chorzowie (dla okręgów sądów grodzkich w Rudzie i Chorzowie), Rybniku (dla sądów grodzkich w Rybniku, Wodzisławiu i Żorach) oraz Tarnowskich Górach (dla sądów grodzkich w Lublińcu i Tarnowskich Górach). Sąd Okręgowy w Katowicach posiadał wydziały: prezydialny, cywilny, karny. Był on I instancją w sprawach nie poddanych właściwości innych sądów oraz w sprawach powierzonych mu przez ustawy w postępowaniu sądowym i ustawy szczególne. Był on instancją odwoławczą od orzeczeń sądów grodzkich i od postanowień sędziów śledczych. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr E. Palion, Katowice 1969]

Border dates:

[1944] 1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

846

Total archival units developed :

238

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 238 j.
Working list Tak 12 j.
Delivery and acceptance list Tak 596 j.
Book inventory approved Tak 238 j.
Working list Tak 12 j.
Delivery and acceptance list Tak 596 j.