Centralny Zarząd Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach

Reference code
12/471/0
Border dates
[1949] 1952-1958
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac (DZ): zarządzenia i pisma okólne dotyczące organizacji CZPS i jednostek podległych, schematy organizacyjne, zestawienia etatów, sprawozdanie statystyczne dotyczące wykonania norm pracy w zakładach podległych. Płace i premie, taryfikatory płac, plany funduszów, zmiany wynagrodzeń. Zakładowa służba zdrowia w jednostkach podległych CZPS z lat 1949-1958, sygn. 1027 Wydział Księgowości (DR): zbiorcze sprawozdania finansowe, sprawozdania finansowe jednostek podległych. Protokoły rewizji CZPS, protokoły i zarządzenia pokontrolne z lat 1951-1958, sygn. 28-92 Wydział Techniki (TT): projekty racjonalizatorskie z lat 1951-1958, sygn. 93-102 Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji (DI): plany inwestycyjne CZPS, sprawozdania z wykonania w/w planów. Korespondencja w sprawach inwestycji z lat 1953-1958, sygn. 103-118

The history of the creator:

W 1952 roku wydzielono niektóre zakłady hutnicze wchodzące w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego, tworząc nad nimi nowy organ nadzorczy w postaci Centralnego Zarządu Przemysłu Stali Specjalnej. Centralny Zarząd Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach został powołany zarządzeniem Ministra Hutnictwa z 30 maja 1952 roku. W 1952 roku podlegały mu huty: "Andrzej" w Zawadzkiem, "Baildon" w Katowicach, "Batory" w Chorzowie, im Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej, "Ferrum" w Katowicach, "Jedność" w Siemianowicach Śląskich, "Łaziska" w Łaziskach Górnych, "Siechnice" w Siechnicach, "Sosnowiec" w Sosnowcu. W 1955 roku Centralnemu Zarządowi Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach podporządkowano Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Szklarach (województwo wrocławskie), a w 1957 roku huty "Mała Panew" w Ozimku i "Warszawa" w Warszawie. W sierpniu 1958 roku agendy Centralnego Zarządu Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach przejęło nowo utworzone Zjednoczenie Żelaza i Stali w Katowicach.

Border dates:

[1949] 1952-1958

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

183

Total archival units developed :

118

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 14 j., sygn. 1/52-1/65
Delivery and acceptance list Tak 51 j., sygn. 1/1-1/51
Card inventory approved Tak 118 j., sygn. 1-118

KM 1.04.1974, 0014-12