Piotrowicka Fabryka Maszyn im. J. Leńskiego w Katowicach

Reference code
12/473/0
Border dates
1945-1992
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

Organy kolegialne: protokoły obrad Rady Robotniczej narad wytwórczych ogólnych i narad technicznych z lat 1947-1962, sygn. 1-6 Organizacja i zarządzanie: schematy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia dyrektora z lat 1950-1962, sygn. 7-8 Planowanie i sprawozdawczość: plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania roczne, analizy ekonomiczne z lat 1945-1964, sygn. 9-31 Statystyka: sprawozdania roczne końcowe dla GUS z lat 1951-1965, sygn. 32-47 Skargi i wnioski: analiza skarg i wniosków z lat 1955-1960, sygn. 48 Kontrola: protokoły i zalecenia pokontrolne z lat 1952-1954, sygn. 49-50 Inwestycje i budownictwo: protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z roku 1953, sygn. 51 Środki trwałe: spisy maszyn i urządzeń z lat 1945-1947, sygn. 52-53 Wynalazczość: sprawozdania dotyczące usprawnienia i ulepszeń, rysunki techniczne z lat 1951-1959, sygn. 54-55 Normalizacje: normy zakładowe zatwierdzone z lat 1953-1959, sygn. 56-62

The history of the creator:

Fabryka Maszyn Górniczych w Katowicach powstała na początku XX wieku. Za oficjalną datę powstania przyjmuje się rok 1922, kiedy to rozpoczęło swą działalność przedsiębiorstwo „Stephan, Froelich-Kluepfel-Aktiengesellschaft”. Druga wojna światowa stanowiła ważną cezurę czasową dla działalności fabryki. Rok 1945 przyjmuje się za rok rozpoczynający działalność fabryki Maszyn Górniczych Famur. Dnia 1 lutego 1945 roku rozpoczęła ponownie produkcję Piotrowicka Fabryka Maszyn pod zarządem państwowym. W 1951 roku fabrykę przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe i zmieniono nazwę na Piotrowicka Fabryka Maszyn Górniczych przedsiębiorstwo Państwowe. W 1959 roku dodano jej imię Juliana Leńskiego. W 1966 roku do nazwy dodano symbol Famur, który miał charakteryzować produkcję przedsiębiorstwa, obejmującą maszyny uzbrajające. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1980 roku (wyłączono przymiotnik piotrowicka). Po 1989 roku wykreślono z nazwy fabryki imię jej patrona Juliana Leńskiego. Spółka Famur S.A. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dnia 29 lutego 1992 roku. Produkcja lat 1945-1991 skupiała się na dostawach sprzętu dla przemysłu węglowego. Kolejnymi dyrektorami fabryki byli Józef Iwanicki, Ludwik Zając Tadeusz Woźniak, Eugeniusz Kuczka. Ostatnim dyrektorem przed prywatyzacją był Józef Knyć.

Border dates:

1945-1992

Classification:

The name of the creator:

Fabryka Maszyn Górniczych FAMUR w Katowicach

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

628

Total archival units developed :

62

Total archival units without records:

0

Total current materials

11.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 62 j.
Delivery and acceptance list Tak 566 j.
Book inventory approved Tak 62 j.
Delivery and acceptance list Tak 566 j.

KM 16.12.1981, 0014-16