Zarząd Kopalnictwa Topników Hutniczych w Katowicach

Reference code
12/478/0
Border dates
1955-1957 [1958]
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Sekretariat Główny: regulamin organizacyjny, normatywy z lat 1956-1958, sygn. 1-3 Dział Planowania: plany, analizy działalności gospodarczej z lat 1955-1957, sygn. 4-10 Główny Księgowy: plany finansowe, bilanse, korespondencja w sprawach finansowych z podległymi zakładami i z ministerstwem; kontrola podległych zakładów z lat 1955-1957, sygn. 11-22 Naczelny Inżynier Inwestycji: normatywy Głównego Inżyniera, sprawozdania z działalności inwestycyjnej z lat 1955-1957, sygn. 23-31 Dział Zaopatrzenia: plan obrotu materiałowego, korespondencja z podległymi zakładami w sprawach związanych z gospodarką materiałową z lat 1956, sygn. 32-33

The history of the creator:

Zarząd Kopalnictwa Topników Hutniczych w Katowicach został powołany do życia z dniem 1 lipca 1955 roku zarządzeniem Ministra Hutnictwa z 30 czerwca 1955 roku. Zarząd sprawował nadzór nad działalnością gospodarczą kopalń i zakładów przetwórczych topników hutniczych z obszaru województw: katowickiego, kieleckiego i krakowskiego. Nadzorem zostały objęte następujące przedsiębiorstwa: Zakłady Wapiennicze "Czatkowice" w Czatkowicach, w skład których wchodziły Zakłady Wapiennicze "Czatkowice", Dolomitołomy i Prażalnia "Żelatowa" oraz Zakłady Wapiennicze "Miedzianka" z kopalniami: "Ostrówka", "Sowie Górki" i Miedzianka" oraz Tarnogórskie Zakłady Dolomitowe z kopalniami Bobrowniki i Blachówka. W 1958 roku w ramach ogólnej reorganizacji jednostek administracji gospodarczej Zarząd Kopalnictwa Topników Hutniczych został zlikwidowany zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z 31 grudnia 1957 roku, a podległe przedsiębiorstwa zostały podporządkowane Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr S. Klimkiewicz, Katowice]

Border dates:

1955-1957 [1958]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

33

Total archival units developed :

33

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak

KM 24.10.1975, 0014-6