Huta "Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S.A. w Katowicach

Reference code
12/489/0
Border dates
[1896] 1922-1942 [1943]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne, prawne i zarządzenia: statuty, umowy kupna-sprzedaży majątku spółki, sprawozdania okresowe i gospodarcze, przejęcie Spółki przez Zarząd Przymusowy z lat 1931-1943, sygn. 1-13 Sprawy inwestycyjne: modernizacja zakładów, inwestycje budowlane z lat z lat 1930-1939, sygn. 14-15 Sprawy handlowe: dostawy do ZSRR z lat 1933-1937, sygn. 16 Sprawy nieruchomości: umowy najmu i zaopatrzenia w wodę, szkody górnicze, księga wieczysta z lat 1896-1941, sygn. 17-24 Sprawy księgowości: szacunki majątkowe z lat 1911-1925, sygn. 25-26

The history of the creator:

Huta "Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S.A. w Katowicach początkowo z siedzibą w Nowym Bytomiu, powstała w 1922 roku na gruncie tej części majątku koncernu hrabiego Ballestrema w Gliwicach, która po podziale Górnego Śląska w 1922 roku znalazła się po stronie polskiej. Na majątek ten składały się: Huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, skonsolidowane kopalnie węgla "Wolfgang" C i "Franciszek" G w Rudzie Śląskiej wraz z polami górniczymi, Elektrownia "Mikołaj" w Rudzie Śląskiej oraz współudział w kopalni węgla "Eminencja" w Katowicach-Dębie. Huta "Pokój" nabyła w 1928 roku Hutę "Baildon" w Katowicach. Posiadała większość akcji firmy "Ferrum" S.A. w Katowicach, 95% udziałów w firmie "Huta Ludwików" S.A. w Kielcach. Do Spółki należały również kopalnia dolomitu koło Tarnowskich Gór i kamieniołomy w Radzionkowie. W 1931 roku Huta: Pokój" S.A. sprzedała Mikołajowi hrabiemu Ballestremowi z Pławniowic oraz firmie Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs AG w Gliwicach kopalnie węgla kamiennego "Pokój" w Nowym Bytomiu, skonsolidowane kopalnie "Wolfgang" C i "Hrabia Franciszek" G, Elektrownię "Mikołaj" w Rudzie Śląskiej, swój udział w kopalni "Eminencja" oraz należące do kopalń grunty, domy mieszkalne i przemysłowe oraz urządzenia przemysłowe. Kupujący przekazali przejęte obiekty na rzecz utworzonego przez siebie, na mocy pruskiej ustawy górniczej, gwarectwa pod nazwą "Rudzkie Gwarectwo Węglowe" w Rudzie Śląskiej. Nad Spółką ustanowiono zarząd przymusowy, gdyż groziło jej bankructwo. Po wykupieniu 52 % akcji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Spółka przeszła w ręce polskie. W 1942 roku firma została przejęta przez "Oberhütten" Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG w Gliwicach, do której należały huty Ballestrema w niemieckiej części Górnego Śląska. Ten stan utrzymał się do stycznia 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. dr S. Poprawska, Katowice 1974]

Border dates:

[1896] 1922-1942 [1943]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Friedenshütte Schlesische Berg-und Hüttenwerke AG Kattowitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

28

Total archival units developed :

26

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 26 j.
Working list Tak nr 1 - 2 j.

KM 24.10.1974