vacat - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne w Tychach - materiały (mapy) włączone do zbioru nr 12/554 - Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku

Reference code
12/630/0
Border dates
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :