Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu

Reference code
15/291/0
Border dates
1945-1951
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

I. Bilanse Państwowego Zjednoczenia Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu, lata 1945-1951, sygn. 1-30; II. Plany i bilanse zakładów podległych Zjednoczeniu, lata 1945-1951, sygn. 31-286.

The history of the creator:

Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu zostało utworzone w październiku 1945 roku pod nazwą Zjednoczenie Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego w Zabrzu. Sprawowało nadzór nad browarami i zakładami przemysłu słodowniczego na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego, opolskiego oraz powiatów: kłodzkiego i bystrzyckiego. Podlegało mu 31 browarów i 14 słodowni. Od marca 1946 roku funkcjonowało jako Państwowe Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego w Zabrzu. Rozszerzyło w tymże roku nadzór o zakłady z terenów województw krakowskiego i rzeszowskiego, za wyjątkiem słodowni w Oświęcimiu i Żywcu. Zakończyło działalność na mocy Dekretu o przedsiębiorstwach państwowych z 26 października 1950 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 18 z 1960 r., poz. 111). [na podstawie wstępu do inwentarza zespołu, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 2013]

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

286

Total archival units developed :

286

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz - IZA, 286 j.

KM 10.10.2013, D.0002.5.2013