Sąd Obwodowy w Gliwicach

Reference code
15/16/0
Border dates
[1660-1878] 1879-1945 [1958]
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. Rejestry handlowe spółek, spółdzielń, 1920-1945 [1946], sygn. 1-38. II. Rejestry handlowe osób fizycznych, 1920-1944, sygn. 39-99. III. Sprawy opiekuńcze, 1920-1945, sygn. 100-403. IV. Sprawy spadkowe, 1921-1945, sygn. 404-3655. Ia. Rejestry, 1900-1945, sygn. 3656-3705. IIIa. Sprawy opiekuńcze, 1916-1945, sygn. 3706-3717, 1/12. Dopływ: akta gruntowe, [1774] 1879-1945 [2013], 1-18 949, 1-8.

The history of the creator:

Fryderyk Wilhelm IV rozporządzeniem z 02.01.1849 r. zniósł sądownictwo miejskie, patrymonialne i kościelne w sprawach cywilnych. Sądownictwo całkowicie upaństwowiono. Sądami pierwszej instancji były sądy miejskie (Stadtgerichte) w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz powiatowe (Kreisgerichte) obejmujące cały powiat. W 1877 r. przeprowadzono następną reorganizację sądownictwa. Ustawą z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie, a powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte) jako sądy pierwszej instancji. Rozstrzygały one sprawy cywilne, których przedmiot sporu nie przekraczał 300 marek oraz sprawy karne (drobne przestępstwa i wykroczenia). Ponadto prowadziły sprawy opiekuńcze, testamentowe, spadkowe, gruntowe. Prowadziły też rejestry zrzeszeń, stowarzyszeń i rejestry handlowe. Działalność sądów obwodowych przetrwała na terenie Śląska do 1945 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1998]

Border dates:

[1660-1878] 1879-1945 [1958]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Amtsgericht in Gleiwitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

22681

Total archival units developed :

3718

Total archival units without records:

0

Total current materials

348.0

Total current materials developed

11.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3718 j.
Working list Tak 7 j., 8j.
Delivery and acceptance list Tak 18948 j.
Book inventory approved Tak 3718 j.
Working list Tak 7 j., 8j.
Delivery and acceptance list Tak 18948 j.

KM 14.12.1998, 0014-4