Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Reference code
7/4/0
Border dates
[1894]1919 - 1939[1940]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dział samorządowy Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory) Działy specjalne Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety ) Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników

The history of the creator:

Początkowo, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 r. ze zmianami w latach 1872 i 1881 r. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego, organu wykonawczego i zarządzającego, któremu przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. W 1925 r. funkcjonował Dział samorządowy oraz Działy specjalne (szczegółowe) - Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności , Referat Drogowy i Referat Sanitarny, w obrębie którego w 1937 r. wydzielono Szpital Powiatowy, Powiatowy Przytułek dla Starców w Gniewkowie oraz Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem w Gniewkowie. Jednocześnie wyodrębniono Dział Melioracji. Struktura organizacyjna przetrwała do końca funkcjonowania Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu, pierwszych dni września 1939 r.

Border dates:

[1894]1919 - 1939[1940]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1136

Total archival units developed :

1136

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

6.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak