Notariusz Oskar Boltz w Mogilnie

Reference code
7/31/0
Border dates
1903 - 1913
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi, rejestry

The history of the creator:

Notariat działał w zaborze pruskim w oparciu o ordynację z 2. I. 1899 r.; po odzyskaniu niepodległości początkowo obowiązywało ustawodawstwo pruskie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11. X . 1919 r. oraz 8 .X.1921 r. Do zakresu kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych i poświadzeń, wydawanie wpisów i wypisów, przechowywanie w depozycie dokumentów, pieniędzy oraz papierówwartościowych. Kancelaria Oskara Boltza pracowała w Mogilnie, w latach 1903-1913

Border dates:

1903 - 1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

47

Total archival units developed :

47

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak