Notariusz Paul Bandel w Strzelnie

Reference code
7/35/0
Border dates
1905 - 1921
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi notarialne, repertorium, rejestry notarialne, korespoondencja z Sądem Ziemskim w Bydgoszczy

The history of the creator:

Notariat działał w zaborze pruskim w oparciu o ordynację z 2. I. 1899 r.; po odzyskaniu niepodległości początkowo obowiązywało ustawodawstwo pruskie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11. X . 1919 r. oraz 8 .X.1921 r. Do zakresu kompetencji należało sporządzanie aktów notarialnych i poświadzeń, wydawanie wpisów i wypisów, przechowywanie w depozycie dokumentów, pieniędzy oraz papierówwartościowych. Kancelaria Paula Bandla pracowała w Strzelnie, w latach 1905-1921

Border dates:

1905 - 1921

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

90

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak