Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Reference code
6/12/0
Border dates
1939-1945
Number of series
51
Number of scans
0

Content:

1. Administracja landratury: przepisy dotyczące organizacji landratury i spraw osobowych 2. Ogólna administracja - sprawy policyjne: przepisy, zwalnianie jeńców wojennych 3. Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców: sprawy meldunkowe, wydawanie paszportów, ucieczki z pracy przymusowej, ewidencja obcokrajowców zatrudnionych w powiecie chojnickim 4. Policja ds. ruchu: przepisy, wypadki drogowe, wydawanie prawa jazdy 5. Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła: przepisy, zezwolenia na prowadzenie zakładów 6. Policja ds. zdrowia: przepisy, ewidencja weterynarzy, choroby, szczepienia ochronne 7. Policja ds. politycznych: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa i spraw narodowościowych, zawiadomienia o przestępstwach, zezwolenia na słuchanie radia 8. Przynależność narodowa: przepisy, wnioski o przyjęcie na niemiecką listę narodową, opinie, wysiedlanie, wnioski o Kennkarte 9. Sprawy ludnościowe: przepisy, spisy ludności z 1939 r. i 1940 r., zmiana nazwisk i imion 10. Odznaczenia: odznaczenia urzędników, niemieckich matek i z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego 11. Sprawy wojskowe: pobór, statystyka poległych, przymusowa praca młodzieży niemieckiej 12. Samorząd powiatowy - ogólna administracja: przepisy dotyczące ubezpieczeń, płac i dodatków, zatrudnienia, spraw socjalnych 13. Wydział Finansowy: budżety 14. Nadzór nad gminami, administracja szkół, sprawy kulturalne: nauczanie, wychowanie fizyczne, nadzór nad administracją gminną 15. Powiatowy Urząd ds. Gospodarczych i Urząd Żywnościowy: sprawy leśne, własnościowe, sprzedaż produktów rolnych, hodowla koni, drobiu, rybołówstwo, zezwolenia na polowania 16. Powiatowy Urząd Opieki Społecznej: przepisy, wsparcie dla ubogich i poszkodowanych wskutek bombardowań 17. Powiatowy Urząd Młodzieżowy: przepisy, odpisy wyroków 18. Powiatowy Urząd Budowlany: osadnictwo niemieckie 19. Niemiecka lista narodowa: rejestry wpisanych i uchylających się od wpisu, akta osobowe

The history of the creator:

W latach 1939-1945 władze powiatowe tworzył samorząd powiatowy i administracja państwowa. Nominalnym kierownikiem i koordynatorem czynności wszystkich władz powiatowych był landrat. Był przełożonym wszystkich władz powiatowych. Bezpośrednie kierownictwo i nadzór nad załatwianiem spraw z zakresu administracji państwowej sprawował nadinspektor (inspektor) rejencyjny, który był zarazem dyrektorem biura landratury i decydował we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych landratowi. Należały do nich sprawy tajne i poufne, zarządzenia rejencyjne, wszystkie pisma otrzymywane z NSDAP, nominacje, sprawy personalne i inne szczególnie ważne. Administracja samorządu powiatowego i nadzór nad podległymi gminami leżały w gestii inspektora powiatowego.

Border dates:

1939-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Landratsamt Konitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

2715

Total archival units developed :

2715

Total archival units without records:

0

Total current materials

18.0

Total current materials developed

17.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

baza danych IZA,