Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Reference code
36/184/0
Border dates
1928-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Hrubieszowie: księga protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń rady nadzorczej z lat 1928-1938 (sygn. 1-2); księga protokołów zarządu z lat 1928-1932 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1928-1932 (sygn. 4); wykaz członków udziałowców spółdzielni z lat 1933-1934 (sygn. 5); bilanse za lata 1931-1932, 1936-1937 z lat 1932, 1936-1937 (sygn. 6-8) 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Pług" w Hrubieszowie: akta personalne z lat 1944-1948 (sygn. 1); rejestry członków z lat 1940-1947 (sygn. 2-5); katalogi i prospekty maszyn z lat 1932-1943 (sygn. 6); książeczki udziałowców z lat 1935-1939 (sygn. 7); bilans, protokoły z posiedzeń, podania i życiorysy z lat 1944-1948 (sygn. 8); dzienniki główna z lat 1935-1927, 1940-1941, 1945-1948 (sygn. 9-37); bilanse z lat 1935-1941, 1944-1947 (sygn. 38-21); kasa samopomocy z lat 1944-1945 (sygn. 42); księga kontowa z lat 1945-1946 (sygn. 43); dział zbożowy - różne z działu z lat 1942-1947 (sygn. 44); księga towarowa zbożowa, księga magazynowa z lat 1942-1943 (sygn. 45-46); zboża kontyngentowe z 1944 r. (sygn. 47); dział towarowy - dostawcy i odbiorcy z lat 1944-1945 (sygn. 48)

The history of the creator:

184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” w Hrubieszowie z odpowiedzialnością ograniczoną została założona 24 września 1928 r. Likwidacja spółdzielni rozpoczęta została 26 czerwca 1932 r. wyborem Komisji Likwidacyjnej. Prace likwidacyjne trwały co najmniej do 1937 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Hrubieszowie przy ulicy Cerkiewnej. Status prawny – spółdzielczość. Do władz spółdzielni należał zarząd oraz rada nadzorcza (składała się z 24 członków i 6 zastępców wybieranych spośród członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez głosowanie tajne na trzy lata). W 1929 r. zmieniono statut, rada nadzorcza miała składać się z 7 członków (następnie z 9) i 3 zastępców, wybieranych przez walne zgromadzenie spośród członków spółdzielni. Członkami spółdzielni mogły być osoby zamieszkałe na terenie powiatu i powiatów sąsiednich oraz działające na tym terenie inne spółdzielnie. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Zamościu 17 listopada 1928 r. pod nr 185. Posiadała swoje filie terenowe. Prowadziła sprzedaż nasion, maszyn i narzędzi rolniczych, pasz, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych, materiałów opałowych oraz artykułów kolonialno-spożywczych (sól ciemna). 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Pług” w Hrubieszowie funkcjonowała co najmniej w latach 1932-1948 (wg zachowanych akt) Status prawny – spółdzielczość.

Border dates:

1928-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

82

Total archival units developed :

56

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 56
Working list Tak 26
Book inventory approved Tak 56
Working list Tak 26