Przedsiębiorstwa prywatne powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Reference code
36/194/0
Border dates
1919-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna protokoły zarządu z lat 1922-1942 (sygn. 1); protokoły zarządu i kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 2); sprawozdania z 1940 r. (sygn. 3); księga imienna robotników z lat 1919-1935 (sygn. 4); księga płacy pracowników umysłowych z lat 1936-1942 (sygn. 5); księga główna z 1947 r. (sygn. 6); księga protokołów walnych zebrań spółki dzierżawnej elektrowni z lat 1926-1938 (sygn. 7) 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie korespondencja z lat 1941-1942, 1944-1951 (sygn. 1-9); plany produkcji i sprawozdania z lat 1946-1947 (sygn. 10); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1948 (sygn. 11-12); kartoteki zaliczek na pobory z lat 1946-1947 (sygn. 13); księga inwentarzowa z 1943 r. (sygn. 14); księgi magazynowe z lat 1941-1943, 1947 (sygn. 15-16); księga rozchodów i przychodów z 1944 r. (sygn. 17); dziennik finansowy przychodów i rozchodów z 1945 r. (sygn. 18); konta z lat 1947-1948 (sygn. 19); kalkulacja odlewni żelaza z lat 1942-1943 (sygn. 20); rejestr sprzedanych wyrobów z lat 1930-1939 (sygn. 21); produkcja odlewni z lat 1931-1941 (sygn. 22); księga imienna robotników z lat 1921-1936 (sygn. 23); robotnicy młodociani z lat 1927-1939 (sygn. 24); składki ubezpieczeniowe z lat 1945-1947 (sygn. 25) 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" w Rejowcu oszacowanie Cukrowni "Rejowiec" z lat 1926, 1933 (sygn. 1-2); bilans spółki akcyjnej cukrowni i rafinerii za rok 1932/1933 z 1933 r. (sygn. 3); sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" za lata 1935/1936, 1936/1937 z 1937 r. (sygn. 5); sprawozdania Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" z lat 1937-1939 (sygn. 5-7); inwentarz z 1939 r. (sygn. 8); książka udziałów z lat 1936-1945 (sygn. 9); korespondencja z inspektorem pracy z lat 1924-1939 (sygn. 10); zajęcia i cesje należności plantatorów wielkorolnych z lat 1940-1942 (sygn. 11); kontrola najmu folwarku Wielobycz z lat 1926-1928 (sygn. 12); księga produkcji z 1922 r. (sygn. 13); inwentarz strat poniesionycyh przez działania wojenne - majątek stały, ruchomości z lat 1939-1943 (sygn. 14) 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" bilans i sprawozdanie Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" z lat 1924-1925 (sygn. 1); zestawienie ostatecznego rozliczenia kotła kostki prasowanej za kampanię 1932/1933 z lat 1932-1933 (sygn. 2); ubezpieczenie i inwentarz ruchomości cukrowni "Trawniki" z 1923 r. (sygn. 3); wykaz obliczonego podatku dochodowego od uposażeń pracowników cukrowni "Trawniki" z lat 1925-1927 (sygn. 4); wykaz pracowników cukrowni z lat 1933 (sygn. 5) 195/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu protokół weryfikacyjny fabryki wódek czystych Józefa Budnego z 1923 r. (sygn. 1); protokół weryfikacyjny rozlewni spirytusu skażonego z 1926 r. (sygn. 2); protokół weryfikacyjny oddziału rektyfikacyjnego z lat 1930-1931 (sygn. 3); dziennik alkoholomierza samoczynnego z lat 1924-1929 (sygn. 4)

The history of the creator:

194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewania Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna powstała w okresie II RP. Po II wojnie światowej fabryka została upaństwowiona. W 1951 r. została połączona z Fabryką Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski. Powstały wówczas Chełmskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w Chełmie. Siedziba fabryki mieściła się w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 16. Status prawny – drobny przemysł. Fabryka posiadała działy produkcji: odlewnię, mechaniczny montaż, kuźnię, stolarnie. Produkowała maszyny rolnicze oraz prowadziła ich reperacje i prowadziła ich sprzedaż. 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie rozpoczęła funkcjonowanie w 1880 r. W 1947 r. fabryka została upaństwowiona. W 1951 r. została połączona z Fabryką Maszyn Rolniczych i Odlewania Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna. Na ich bazie powstały Chełmskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w Chełmie. Siedziba fabryki mieściła się w Chełmie. Status prawny – drobny przemysł. Do podstawowych fabryki należała produkcja maszyn i narzędzi rolniczych. 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii „Rejowiec” w Rejowcu została założona w 1898 r. Funkcjonowała do 1945 r., czyli do upaństwowienia. Siedziba fabryki mieściła się w Rejowcu. Status prawny – drobny przemysł. Cukrownia w Rejowcu wytwarzała cukier biały i rafinadę. Bazę surowcową stanowiły plantacje buraka cukrowego na terenie około 1700 ha. 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii „Trawniki” w Trawnikach została założona w 1899 r. Funkcjonowała do 1933 r., czyli do włączenia jej do Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii „Rejowiec” w Rejowcu. Siedziba fabryki mieściła się w Trawnikach. Status prawny – drobny przemysł. 194/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu powstała pod koniec XIX w. Siedziba fabryki mieściła się w Rejowcu. Status prawny – drobny przemysł. Do podstawowego zadania fabryki należała produkcja spirytusu.

Border dates:

1919-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

55

Total archival units developed :

55

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak