Akta miasta Kartuz

Reference code
10/366/0
Border dates
1937 - 1943
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

The history of the creator:

Do XIX w. wieś przyklasztorna (Klasztoru Kartuzów). Od początku XIX w. siedziba powiatowych władz administracyjnych. Prawo miejskie otrzymały w 1923 r. W początkach XX w. liczyło 2600 mieszkańców.

Border dates:

1937 - 1943

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

21

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak