Stowarzyszenie posesorów gruntów miejskich Starego Miasta Elbląga

Reference code
10/371/0
Border dates
[ 1564 - 1771 ] 1772 - 1919
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Odpis przywileju (z 1325 r.). Statuty. Zarządzenia (1564-1742). Wybory do władz. Zatrudnienie (1761-1877). Spisy akt. Dziennik podawczy (1823-1825). Ochrona wałów. Akcje przeciwpowodziowe. Powodzie. Zagospodarowanie i zmiany posiadania ziemi. Procesy w sprawie utrzymania wałów. Mosty. Drogi. Melioracje. Śluzy. Księgi czynszowe. Separacja gruntów. Rachunki (1565-1875).

The history of the creator:

Stowarzyszenie Posesorów Miejskich Starego Miasta Elbląga (Gemeigut Altstadt Elbing) wywodzi się z zarządu łąk miejskich. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w XV w. zarząd usamodzielnił się i jako korporacja przybrał nazwę” „Zarząd Wspólnoty Ziemskiej Starego Miasta”, która w XVIII w. została przekształcona w Stowarzyszenie. Zajmowało się ogólną administracją i finansami, melioracją, utrzymaniem wałów, ochroną przeciwpowodziową.

Border dates:

[ 1564 - 1771 ] 1772 - 1919

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Gemeindegut der Altstadt Elbing

Languages:

Availability:

Total archival units:

359

Total archival units developed :

359

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Other aids Tak