Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski

Reference code
36/208/0
Border dates
1946-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5)

The history of the creator:

Ośrodek Szkolny w Święcicy, gmina Olchowiec, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1945-1949. Ośrodek podlegał pod Wydział Oświaty Rolniczej Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w Lublinie. Siedziba ośrodka mieściła się w Święcicy. Status prawny – instytucja nauki i oświaty, szkoła zawodowa. Sieć szkół rolniczych dla powiatu chełmskiego została przewidziana w trakcie przeprowadzania reformy rolnej w 1944 r. Dla tych placówek oświatowych pozostawiono wyłączone od parcelacji grunty podworskie, pomieszczenia oraz inwentarz rolniczy. Na sieć szkół miały się składać gminne szkoły rolnicze, powiatowe szkoły gospodarstwa wiejskiego, gimnazja i licea specjalistyczne, a ponadto szkoły wychowania społecznego i uniwersytety ludowe. Organizacją tych szkół miały się zająć wyłonione przy gminnych i powiatowych radach narodowych komitety szkolne. Powszechna oświata rolnicza realizowała się poprzez trzyletnie szkoły przysposobienia rolniczego, na które były przekształcane ośrodki szkolne. Istniały także dwuletnie szkoły rolnicze, na które z reguły przemianowywano szkoły przysposobienia rolniczego. Ówczesne władze bardzo interesowały się tego typu szkołami wobec czego starano się dbać o to, by stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania tych placówek oświatowych.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1950, 1946-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak