Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego

Reference code
36/209/0
Border dates
1945-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4)

The history of the creator:

Ośrodek Szkolny w Bezku, gmina Staw, powiat chełmski funkcjonował w latach 1945-1949. Likwidacja nastąpiła w wyniku włączenia ośrodka w Bezku do Ośrodka Szkolnego w Święcicy. Ośrodek podlegał pod Wydział Oświaty Rolniczej Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w Lublinie. Ośrodek Szkolny (inne nazwy: Gminna Szkoła Rolnicza Żeńska; Ośrodek Kultury Rolnej) w Dębinie, gmina Rakołupy, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1945-1949. Wydzierżawiony i administrowany przez Związek Inwalidów Wojennych. Szkoła Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego w Dobryłowie, gmina Świerże, powiat chełmski funkcjonowała w 1945 r. Ośrodki przysposobienia rolniczego i wojskowego gminy Świerże, powiat chełmski funkcjonowały w latach 1948-1949. Siedziby ośrodków i szkół mieściły się w: Bezku, Dębinie, Dobryłowie oraz Świerżach. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoły zawodowe. Sieć szkół rolniczych dla powiatu chełmskiego została przewidziana w trakcie przeprowadzania reformy rolnej w 1944 r. Dla tych placówek oświatowych pozostawiono wyłączone od parcelacji grunty podworskie, pomieszczenia oraz inwentarz rolniczy. Na sieć szkół miały się składać gminne szkoły rolnicze, powiatowe szkoły gospodarstwa wiejskiego, gimnazja i licea specjalistyczne, a ponadto szkoły wychowania społecznego i uniwersytety ludowe. Organizacją tych szkół miały się zająć wyłonione przy gminnych i powiatowych radach narodowych komitety szkolne. Powszechna oświata rolnicza realizowała się poprzez trzyletnie szkoły przysposobienia rolniczego, na które były przekształcane ośrodki szkolne. Istniały także dwuletnie szkoły rolnicze, na które z reguły przemianowywano szkoły przysposobienia rolniczego. Ówczesne władze bardzo interesowały się tego typu szkołami wobec czego starano się dbać o to, by stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla rozwoju i funkcjonowania tych placówek oświatowych.

Border dates:

1945-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1945-1945, 1947-1949, 1947-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak