Sąd Powiatowy w Chełmie

Reference code
36/210/0
Border dates
[1946-]1950-1962
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140)

The history of the creator:

Sąd Powiatowy w Chełmie funkcjonował w latach 1951-1975. Siedziba sądu mieściła się w Chełmie przy placu Kościuszki 3. Status prawny – instytucja wymiaru sprawiedliwości. Sąd powiatowy rozpatrywał sprawy cywilne i karne należące na podstawie przepisów do jego właściwości oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawy szczególne. Ponadto wypełniał poszczególne czynności sądowe na żądanie innych sądów, zarówno powszechnych, jak i szczególnych. Sąd powiatowy zobowiązany był udzielać również pomocy sądowej na żądanie sądów zagranicznych. Prezes sądu sprawował zarazem kierownictwo sądu i pełnił czynności administracji sądowej oraz czynności ujęte w przepisach postępowania sądowego i w regulaminach urzędowania. Sekretariat składał się z sekretarzy sądowych, urzędników kancelaryjnych oraz pozostałych funkcjonariuszy. Do pełnienia czynności m. in. egzekucyjnych, przy sądzie urzędowali komornicy.

Border dates:

[1946-]1950-1962

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1962, 1946-1962.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

140

Total archival units developed :

140

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak