Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce

Reference code
36/228/0
Border dates
1958-1961
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji GRN w Garbatówce z 1959 r. (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Garbatówce z 1961 r. (sygn. 2); organizacja pracy biura z 1961 r. (sygn. 3); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 4); plan i budżety gromady na lata 1959-1961 z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 5-7)

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Garbatówce. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Border dates:

1958-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1958-1961, 1958-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak