Polska Rada Oświatowa w Libanie

Reference code
705/5/0
Border dates
1947-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1.Regulamin Polskiej Rady Oświatowej (PRO), 2. Protokoły z zebrań PRO, 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Studiów Wyższych PRO, 4. Protokół z posiedzenia Komisji dla Szkół Średnich PRO, 5. Protokół z posiedzenia Komisji dla Szkół Powszechnych PRO, 6. Powołanie Polskiego Funduszu Oświatowego (regulamin, korespondencja, projekt statutu), 7. Korespondencja PRO.

The history of the creator:

Polska Rada Oświatowa powstała w Libanie w 1947 r. Do jej zadań należało opiniowanie zagadnień dotyczących polskiej oświaty i szkolnictwa na terenie Libanu, w tym: organizacji szkolnictwa powszechnego i średniego, programów naukowych i wychowawczych, zakresu studiów akademickich młodzieży polskiej w Libanie, urządzanie wykładów, odcztów, wystaw, wydawanie podręczników, skryptów. W skład Rady wchodzili przedstawiciele władz polskich, instytucji i organizacji kultury i nauki w Libanie. Na przewodniczącego Rady - w porozumieniu z Ministrem WRiOP - został powołany prof. Stanisław Kościałkowski. Z inicjatywy Rady powstał Polski Fundusz Oświatowy pod protektoratem Posła RP.

Border dates:

1947-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie