Komisja Skarbu Narodowego w Szwajcarii

Reference code
716/3/11
Border dates
1950-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dokumenty działalności, spisy członków, okólniki, odezwy, blankiety znaków skarbowych.

The history of the creator:

Instytucja powstała na mocy dekretu Prezydenta RP na Emigracji z 14.10.1949 r. o stworzeniu Skarbu Narodowego. Szwajcarski Oddział Komisji Skarbu Narodowego powstał w Genewie w 1950 r., z inicjatywy Związku Organizacji Polskich, jako terenowa ekspozytura Komisji przy Rządzie RP w Londynie. Prezesem Oddziału został Konstanty Górski. Statutowym zadaniem Komisji było gromadzenie środków materialnych dla służenia idei odzyskania niepodległości Polski. Komisja działała do 1956 r. W 1958 r., z inicjatywy Aleksandra Wasunga, wznowiła swoją działalność pod przewodnictwem Mieczysława Zaleskiego. Długoletnim skarbnikiem Komitetu był Janusz Rakowski. Celem działalności było zbieranie środków dla władz polskich na emigracji oraz wspieranie dążeń niepodległościowych.

Border dates:

1950-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Comité polonais du trésor national en Suisse

Languages:

Availability:

Total archival units:

0

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Wielkość zespołu wynosi 0,5 mb., dawna sygnatura zespołu AHP KOSN. Komisja wydawała „Komunikat”, „Okólnik” i „Biuletyn Informacyjny”. W zbiorach bibliotecznych Fundacji AHP znajdują się numery „Komunikatu” z lat 1950-1955, numery „Okólnika” z 1969 r. oraz numery „Biuletynu Informacyjnego” z lat 1973-1985.