Związek Harcerstwa Polskiego we Francji

Reference code
711/25/0
Border dates
1944-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły, akta finansowe, korespondencja, materiały.

The history of the creator:

Od wiosny 1945 roku Komenda Główna ZHP we Francji rozpoczęła intensywną pracę w odbudowie harcerstwa. Komendantem Głównym był hm Kazimierz Skorupski. Obok pracy z młodzieżą, prowadzono też działalność wydawniczą.

Border dates:

1944-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

21

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie