Societe Civile Immobiliere Moderne de Lille

Reference code
711/27/0
Border dates
1948-1974
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjne, finansowe, korespondencja.

The history of the creator:

Stowarzyszenie powstało 16 lutego 1948 roku. Jego założycielami były następujące osoby: Mazeaud, Szymański, Tysowski, Czarnecki i Paczyński. Głównym celem stowarzyszenia było administrowanie budynkami przeznaczonymi dla kombatantów. Główna siedziba znajdowała się przy 45, blvd St-Cyr, Paris.

Border dates:

1948-1974

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie