Polski Związek Mężów Katolickich we Francji

Reference code
711/31/0
Border dates
1979-1995
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły Walnych Zjazdów, korespondencja, materiały.

The history of the creator:

Polski Związek Mężów Katolickich powstał w 1934 roku. Funkcję dyrektora z nadania Polskiej Misji Katolickiej we Francji pełnił ksiądz proboszcz Glapiak. Celem stowarzyszenia było stworzenie środowiska polskiego opartego na zasadach katolickich, w których obowiązałyby ideały narodowe i religijne. W ramach działalności organizowano spotkania, zebrania, rozpowszechniano publikacje.

Border dates:

1979-1995

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie