Związek Stowarzyszeń Dzieci Polskich we Francji

Reference code
711/33/0
Border dates
XX wiek
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Statut

The history of the creator:

Celem Związku było skoncentrowanie pracy w stowarzyszeniach dzieci polskich w duchu religijnym i patriotycznym, jak również pomoc w organizowaniu oraz prowadzeniu stowarzyszeń dzieci polskich. Zadania realizowane to uroczystości, publikacje, spotkania, korespondencja. Protektorem Związku był rektor PMK we Francji.

Border dates:

XX wiek

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie